Napis XXII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa i Herb Gminy Szlichtyngowa

   Dnia 03 lutego br. w Sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie odbyła się XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Obrady XXII Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Anna Zalewska.

   Radni wysłuchali sprawozdania przedstawionego przez Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantę Wielgus z działalności w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący komisji stały Rady Miejskiej Szlichtyngowa złożyli sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku.

Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła następujące uchwały:

1) Uchwała Nr XXII/179/21 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Gola.

2) Uchwała Nr XXII/180/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce.

 

Załączniki:

1) Uchwała Nr XXII/179/21 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Gola.

2) Uchwała Nr XXII/180/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce.

Gminny Komisarz Spisowy w Szlichtyngowie Pani Jolanta Wielgus przypomina o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021  na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2021 r.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r. do 09 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze <- Kliknij

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej  przy współpracy z Kołem Łowieckim „Ryś” Wschowa zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas „0”-III do udziału w konkursie „Zwierzęta leśne w naturalnym środowisku”.

Celem Konkursu jest rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, pobudzenie wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej dzieci, rozbudzenie świadomości poszanowania przyrody, rozbudzanie wrażliwości estetycznej, doskonalenie umiejętności manualnych, promowanie kultury i tradycji łowieckich oraz zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony przyrody ojczystej.

Kategorie wiekowe:

  1. Grupa trzy-, cztero-, pięciolatków
  2. Klasa „0”-I
  3. Klasa II-III

Prace konkursowe należy złożyć do 12.02.2021 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

Załącznik: Regulamin Konkursu.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej rozpoczyna 3. Sezon „Spotkań z Podróżnikami”. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18.02.2021 (czwartek)  o godz. 17:00. Z przyczyn oczywistych proponujemy spotkanie w formie online, które dostępne będzie na portalu społecznościowym Facebook na profilu "TH online".

Rozpoczynamy opowieścią o rowerowej podróży po himalajskich przełęczach, gdzie przewodnikiem będzie Marcin Korzonek, który w trakcie swojego życia swoimi „dwoma kółkami” przejechał przez prawie 40 krajów na trzech kontynentach.  

„Marcin Korzonek to maniak rowerowych wypraw. Jego dzienny rekord jazdy na rowerze to 300 km. Będzie to opowieść o samotnej rowerowej wyprawie jedną z najsłynniejszych dróg na świecie – ze Srinagaru do Leh oraz z Leh do Manali. Prelegent przejechał 1300 km przez indyjską część Himalajów zwanych Małym Tybetem. Pokonał 10 przełęczy o wysokości ponad 3000m, z czego cztery mierzyły ponad 5000 m n.p.m. Wjechał na słynną przełęcz Khardong La (5360 m), która do niedawna była uznawana za najwyższą przejezdną przełęcz na świecie. W czasie spotkania dowiemy się też dlaczego ta niebezpieczna droga została utworzona przez indyjską armię i jest otwarta tylko kilka miesięcy w roku.”

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Inicjatywa dofinansowana ze środków Gminy Szlichtyngowa

mecenas: Bank Spółdzielczy we Wschowie

 

Źródło: http://tworczehoryzonty.pl/wpis/kaszmir-i-ladakh-czyli-rowerem-przez-najwyzsze-przelecze-swi/

„Projektanci edukacji” to największy ogólnopolski konkurs przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, którzy chcieliby zrealizować ciekawe projekty edukacyjne i szukają dla nich wsparcia finansowego i merytorycznego.

„Pomysł mam! Wykonam go sam!” - to autorski projekt pani Ewy Szaptowicz skierowany do uczniów młodszych klas. Tegoroczny pomysł polegał na stworzeniu
w szkole Klasoprzestrzeni, z której będą korzystać dzieci podczas przerw międzylekcyjnych.

Mają tam znajdować się różne urządzenia, przedmioty, rekwizyty, pomoce, które posłużą dzieciom do realizacji swoich pomysłów, np. długopis 3d, drukarka 3d, brystole, mazaki, deseczki, farby do malowania na szkle i drewnie, szydełko, włóczka, narzędzia rzemieślnicze dostosowane do grupy wiekowej, sznureczki do zaplątania makramy itp.

Stworzenie klasoprzestrzeni poprzedzone będzie zdobyciem wiedzy teoretycznej i praktycznej od hobbystów, pasjonatów i rzemieślników z naszej okolicy.

Klasoprzestrzeń może stać się miejscem, w którym narodzą się dziecięce pasje, czasem nawet spełnią się ich marzenia. Dzięki niej każde dziecko uczące się w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach będzie mogło rozwinąć skrzydła.

Projekt „Pomysł mam! Wykonam go sam!” otrzyma grant w wysokości 1 000 zł na realizację pomysłu, dyplom Projektantów Edukacji dla wszystkich członków grupy projektowej, wpisanie szkoły na Mapę Dobrze zaPROJEKTowanej Edukacji oraz półroczną prenumeratę magazynu FOCUS dla placówki.

Serdecznie gratulujemy!

 

Podkategorie