Przypominamy, że jeszcze przez tydzień można dostarczać prace plastyczne w ramach II Gminnego Konkursu Plastycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Prace należy wykonać w formacie A4 techniką dowolną (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem).

Prace należy umieścić w kopercie (z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Żołnierze wyklęci – Bohaterowie Niezłomni) wraz z wypełnionym oświadczeniem uczestnika konkursu
i składać w terminie do 22 lutego 2021 r. do skrzynki podawczej umieszczonej przed Urzędem Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat działalności i losów żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, kształtowanie postaw patriotycznych, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca) oraz kształtowanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień poprzez prace plastyczne.

Wyniki konkursu wraz z galerią zdjęć zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Szlichtyngowa: www.szlichtyngowa.pl oraz na profilu Facebook.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.

 

 

Gminny Komisarz Spisowy w Szlichtyngowie Pani Jolanta Wielgus informuje zgodnie z Komunikatem Centralnego Biura Spisowego, że termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Więcej informacji o naborze na rachmistrzów <-----

 

Treść Komunikatu poniżej:

 

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

 

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

/-/ Janusz Dygaszewicz

Ważne zmiany dotyczące obostrzeń koronawirusowych ogłosił Premier Mateusz Morawiecki. Od dnia 12 lutego otwarte będą instytucje kultury. Dozwolona będzie też aktywność sportowa na terenach otwartych. Otwarte zostają hotele i miejsca noclegowe z 50 proc. obłożeniem.  Otwarte zostają kina, teatry, filharmonie, opery z 50 proc. obłożeniem (brak konsumpcji).Otwarte zostają boiska znajdujące się na zewnątrz, stoki narciarskie. Otwarte będą również baseny i  korty tenisowe. Wszystkie zmiany odbywać się będą z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-od-12-lutego

Napis XXII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa i Herb Gminy Szlichtyngowa

   Dnia 03 lutego br. w Sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie odbyła się XXII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Obrady XXII Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Anna Zalewska.

   Radni wysłuchali sprawozdania przedstawionego przez Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantę Wielgus z działalności w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący komisji stały Rady Miejskiej Szlichtyngowa złożyli sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku.

Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła następujące uchwały:

1) Uchwała Nr XXII/179/21 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Gola.

2) Uchwała Nr XXII/180/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce.

 

Załączniki:

1) Uchwała Nr XXII/179/21 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Gola.

2) Uchwała Nr XXII/180/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce.

Podkategorie