W dniu 26 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się kolejna edycja Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs odbywał się w dwóch grupach wiekowych, I grupa wiekowa klasy IV-VI szkół podstawowych, II grupa wiekowa klasy VII-VII szkół podstawowych i klasa III gimnazjalna.
Turniej zorganizowany był przy współudziale Starosty Powiatu Wschowskiego, Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Wschowie, Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

Punktualnie o godzinie 10:00 młodzież otrzymała do rozwiązania test z pytaniami o tematyce pożarniczej, z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pytań związanych z działalnością ochotniczej straży pożarnej.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji pisemnych i finału ustnego wyłoniono zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, którzy reprezentować będą Powiat podczas eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą gminę reprezentować będą: Karol Winiarski ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ,,Inki” w Starych Drzewcach i Ewa Bielawska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej w grupie I oraz Zuzanna Marianowska i Adrian Kmiotek z Gimnazjum im Noblistów Polskich w Szlichtyngowej w grupie II.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie turnieju!

26 marca w obiekcie byłej mleczarni we Wschowie odbyły się ćwiczenia strażackie z zakresu pożarów wewnętrznych. Z terenu gminy Szlichtyngowa w ćwiczeniu uczestniczyli strażacy z OSP Gola oraz OSP Wyszanów. Celem głównym ćwiczeń było utrwalenie zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu pożarów wewnętrznych. Podczas ćwiczeń omówiono zasady BHP oraz techniki, które były doskonalone w trakcie warsztatów. Na uczestników czekały trzy stanowiska, gdzie pod nadzorem instruktorów strażacy realizowali poszczególne zadania. Niewątpliwie powyższe ćwiczenia przyczynią się do podniesienia kwalifikacji i efektywności działania naszych druhów strażaków ochotników.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, iż w miesiącu kwietniu zaplanowane są zebrania wyborcze w sołectwach na terenie gminy.

Zebrania będą się odbywać zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 30/V/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Nazwa Sołectwa

Data i godzina przeprowadzenia zebrania

Miejsce zebrania

Przewodniczący zebrania

1

Stare Drzewce

01.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Wioletta Orłowska

2

Nowe Drzewce

02.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Anna Dombek

3

Kowalewo

03.04.2019 godz. 1900

Świetlica wiejska

Agnieszka Skurjat

4

Zamysłów

04.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Henryk Baraniak

5

Jędrzychowice

05.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Krystian Śladewski

6

Dryżyna

08.04.2019 godz. 1800

Remiza

Małgorzata Fartuszyńska

7

Wyszanów

09.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Małgorzata Fartuszyńska

8

Górczyna

10.04.2019 godz. 1800

Zaplecze przy placu zabaw

Damian Baziuk

9

Gola

11.04.2019 godz.1800

Świetlica wiejska

Anna Zalewska

 

Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 07 lutego 2019 r.

 

Podkategorie