Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne badania profilaktyczne poświęcone diagnozie chorób serca przeprowadzane przez Fundację NEUCA dla Zdrowia.

Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Zapisy na badania odbędą się tylko w siedzibie partnera akcji przy ul. Rynek 11 (Apteka) w Szlichtyngowej. To zapewni brak kolejek przed kardiobusem i zminimalizuje zagrożenie.

W ramach badania będzie można bezpiecznie:

  • wykonać EKG, które pozwala ocenić częstotliwość oraz miarowość pracy serca,
    a także rozmiar oraz położenie komór serca,
  • wykonać pomiar ciśnienia, który umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi oraz kontrolę jego leczenia,
  • sprawdzić wskaźnik BMI, który określa stopień ewentualnego nadmiaru tkanki tłuszczowej.

 

Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną obowiązują podwyższone standardy bezpieczeństwa:

  • w kardiobusie odbywać się będą tylko umówione wizyty;
  • przed wejściem do busa każdy pacjent będzie miał zmierzoną temperaturę;
  • obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakrycie ust i nosa (obowiązek posiadania własnej maseczki).

Serdecznie zapraszamy do kardiobusu, który będzie stacjonował w Szlichtyngowej ul. Polna (przy Aptece) w dniu 12 stycznia 2021 r. między godzinami 9.00 a 16.00*

Z uwagi na wspólne dobro zapraszamy pacjentów, którzy nie mają podejrzeń zakażenia koronawirusem.

*Aby uzyskane wyniki były jak najbardziej miarodajne, zaleca się, aby na godzinę przez badaniem nie pić kawy i nie palić papierosów, ponieważ przyspieszają one pracę serca.

Rejon 5A 

Gmina Szlichtyngowa: Miasto Szlichtyngowa

Miejscowości: Kowalewo, Jędrzychowice, Wyszanów, Dryżyna

Rejon 5B

Gmina Szlichtyngowa: Górczyna, Puszcza, Zamysłów, Gola, Stare Drzewce, Małe Drzewce, Nowe Drzewce

Rejon 5E

Gmina Szlichtyngowa: Miasto Szlichtyngowa

Miejscowości: Kowalewo, Jędrzychowice, Wyszanów, Dryżyna

Źródło: Spółka Komunalna we Wschowie. 

Zapraszamy wszystkie Panie pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (1971-1952 r.) na bezpłatne badanie mammograficzne refundowane przez NFZ, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały tego badania w ramach programu profilaktyki raka piersi.

Jeżeli nie pamiętają Panie kiedy ostatni raz miałyście wykonywane badanie zapraszamy do kontaktu z Niepublicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Diagnostyk” z Zielonej Góry pod numerem telefonu 68 41 41 411. Zostanie to sprawdzone i będzie można się zarejestrować.

Rejestracji można dokonać również on-line poprzez stronę internetową www.diagnostyk.pl.

UWAGA: W 2021 r. badanie przysługuje również Paniom urodzonym w 1971 r.

Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia, dlatego serdecznie zapraszamy do mammobusu w Szlichtyngowej ul. Polna (przy Aptece) w dniu 25 stycznia 2021 r.

 

   27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku przypadała 30. rocznica tego ważnego wydarzenia. Z tej okazji Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w którym zrzeszona jest Gmina Szlichtyngowa, przygotował okolicznościowe medale.

   Podczas obrad XXI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa w dniu 30 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus  oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zalewska wręczyły medale w ramach uznania za dotychczasową pracę na rzecz społeczności Gminy Szlichtyngowa dla Pani Ireny Fartuszyńskiej oraz dla Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł”  Szlichtyngowa, który odbierał działacz Klubu Pan Radosław Kubiś.

   W uzasadnieniu aktu nadania „Medalu 30-lecia samorządu terytorialnego 1990-2020” dla społeczników z naszej gminy czytamy:

- Pani Irena Fartuszyńska - medal jest wyrazem wyróżnienia i uznania za wieloletnią pracę w jednostkach organizacyjnych Gminy Szlichtyngowa oraz za działalność społeczną w zakresie realizacji zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym.  Pani Irena Fartuszyńska związana jest z samorządem Gminy Szlichtyngowa od lutego 1966 roku, kiedy to zaczynała pracę w tut. Urzędzie Miasta i Gminy. Od stycznia 1991 roku była Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, a od kwietnia 1998 roku mianowana została Dyrektorem tego zakładu. W latach 1994-1998 była Radną Rady Gminy i Miasta w Szlichtyngowej, w której pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetowej. W styczniu 2001 roku po 35 latach pracy w samorządzie Pani Irena przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani Irena Fartuszyńska swoje doświadczenie i pasje wykorzystuje w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Aktywnie działała w Społecznym Komitecie Odbudowy Kościoła w Szlichtyngowej. Jest Wiceprzewodniczącą wschowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Aktywnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych w Klubie Senior+ działającym w Szlichtyngowej.

 - Miejski Klub Sportowy „Orzeł” - medal jest wyrazem wyróżnienia i uznania za działalność społeczną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w gminie Szlichtyngowa. Przez cały okres 30-lecia samorządu terytorialnego Klub, wcześniej pod nazwą LZS „Płomień” Szlichtyngowa, a od 2001 roku - Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa, aktywnie przyczynia się do rozwoju i umacniania działalności sportowej na rzecz szlichtyngowskiej społeczności. Dzięki zaangażowaniu Zarządu Klubu, jego członków, trenerów i zawodników Mieszkańcy poprawiali swoją kondycję fizyczną, uczestniczyli w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w duchu rywalizacji sportowej fair play. Dzięki owocnej współpracy Klubu
z samorządem udało zorganizować się wiele zawodów sportowych, turniejów piłki nożnej, rozgrywek amatorskiej ligi piłki nożnej dla Mieszkańców. Działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł” w pełni zaspokaja potrzeby lokalne Mieszkańców w zakresie popularyzacji gry w piłkę nożną i na stałe wpisała się w historię Szlichtyngowy.

 Podczas uroczystości wyróżnieni poza wspomnianymi medalami otrzymali kwiaty oraz zestaw upominków Gminy Szlichtyngowa.

Podkategorie