Miło nam Państwa poinformować, że jednostki OSP działające na terenie naszej gminy w tym roku znów zdobywają dodatkowe środki na swoją działalność. Jednostki OSP w tym roku, za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP we Wschowie,  uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w następujących kwotach:

 

OSP Gola – 7.000,00 zł.

OSP Szlichtyngowa – 7.000,00 zł.

OSP Wyszanów – 8.881,00 zł.

 

Dzięki pozyskanym środkom jednostki OSP wzbogacą się o nowy sprzęt i wyposażenie ochrony osobistej, a także będą mogły przeprowadzić niezbędne prace remontowe w swoich remizach.

Gratulujemy druhom pozyskania dodatkowych środków finansowych.