Dzięki dobrej współpracy Gminy Szlichtyngowa ze Starostwem Powiatowym we Wschowie wykonano zadania, o które Gmina zabiegała, w związku z prośbami Mieszkańców.

W Jędrzychowicach w pasie drogi powiatowej nr 1009F przy Kościele pw. Św. Jana z Dukli Starostwo Powiatowe zmieniło stałą organizację ruchu, w związku z utworzeniem przejścia dla pieszych – na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną prowadzącą do cmentarza. Ze względu na krętą na tym odcinku drogę, ograniczono również dopuszczalną prędkość do 40 km/h. Zadanie to obejmowało także wykonanie fragmentu chodnika łączącego się z istniejącym chodnikiem w drodze gminnej.

W Goli w pasie drogi powiatowej nr 1010F ulepszono odwodnienie drogi. Starostwo Powiatowe miejscowo wykonało fragmenty koryta ściekowego umożliwiające sprawny odpływ wody opadowej z ulicy do przydrożnego rowu. Ze względu na dość duży spadek terenu w Goli, problemem była rwąca poboczem woda, w trakcie ulewnych opadów. Nowo zastosowane rozwiązanie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i estetykę wsi.  

W Nowych Drzewcach, na drodze powiatowej nr 1011F za przejazdem kolejowo – drogowym w kierunku Sławy zostały wyregulowane pionowo 3 włazy studni kanalizacji sanitarnej.  Różnica w powierzchni pomiędzy nawierzchnią jezdni a urządzeniami kanalizacji sanitarnej powodowała hałas przy przejeżdżaniu pojazdów, co negatywnie wpływało na komfort Mieszkańców.  Zadanie zostało zrealizowane z budżetu Gminy Szlichtyngowa, a jego wartość to 1 107 zł.

W Starych Drzewcach trwają prace nad utworzeniem przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1011F, pomiędzy Niepublicznym  Przedszkolem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, a Kościołem Parafialnym.

GALERIE ZDJĘCIOWE Z INWESTYCJI:

Jędrzychowice

Gola

Nowe Drzewce