Mija ponad półtora roku od oddania do użytkowania ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 12, łączącej Górczynę z Jędrzychowicami. Długo wyczekiwana inwestycja zrealizowana z programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych przez GDDKiA przyniosła wiele korzyści dla Mieszkańców naszej Gminy. Podążając za trendami aktywnego i bezpiecznego przemieszczania się pomiędzy oddalonymi  od siebie miejscowościami cieszyliśmy się, że taka ścieżka powstała. Nie wszyscy jednak szanują nasze wspólne dobro. Notorycznie w ciągu ścieżki pieszo – rowerowej dewastowane są ławki i kosze na śmieci.

Poniżej można obejrzeć zdjęcia zniszczonej w ubiegłym tygodniu ławki. Ze wszystkich ławek pozostały dwie nadające się do używania, pytanie na jak długo?

Gmina przeznaczając nieplanowane środki finansowe na koszty naprawy zniszczonych urządzeń, zmuszona jest zawsze zrezygnować z innych, ważnych z punktu widzenia dobra społecznego, przedsięwzięć.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców o reakcję w takich przypadkach, gdyż wspólnie musimy dbać o dobro naszej gminy. Prosimy, aby mieszkańcy będący świadkami niszczenia gminnej infrastruktury, informowali o tym fakcie policję lub Urząd Miasta i Gminy.

Wspólnie dbajmy o nasze dobro‼

GALERIA