Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy  we Wschowie informuje że nadal udzielana jest pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej.

  

  1. Udzielane są pożyczki dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz firm zatrudniających mniej niż 10 pracowników - w wysokości 5 tyś zł. Pożyczki są umarzane po trzech miesiącach prowadzenia działalności. Ubiegać mogą się podmioty prowadzące działalność przed 1 kwietniem 2020 r. a także te które zawiesiły działalność w marcu 2020 r. z powodu pandemii.
  2. Dofinansowanie (do 90%) kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
  3. Dofinansowanie (do 90%) kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy.

Wszelkie informacje dotyczące ww działań są dostępne na stronie internetowej  Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie,  https://wschowa.praca.gov.pl/urzad a także telefonicznie -  informacje, porady oraz pomoc przez pracowników urzędu:

 

Kierownik Zespołu - Anna Daszkiewicz tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Małgorzata Jankowska tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Ilona Kasztelan tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Katarzyna Rybińska tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Urszula Jurcewicz tel.(65) 540 28 68 wew. 37