W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Szlichtyngowa podpisała umowę nr 934/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu  w kwocie 59 999,80 zł Gmina Szlichtyngowa zakupiła 34 laptopy, które zostały przekazane do szkół.