Drukuj

Dnia 5 lutego w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się narada wizytatorów z Lubuskiego Kuratorium Oświaty Delegatury Zamiejscowej w Zielonej Górze z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Gospodarzem był Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Jolanta Wielgus powitała zebranych i podziękowała za zorganizowanie tak ważnego spotkania w Szlichtyngowej. Spotkanie dotyczyło nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zmian w niektórych aspektach prawa oświatowego. W naradzie uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych z południowej części województwa lubuskiego.