Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” informuje, że w związku z podjętą uchwałą właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie w wysokości 4 zł od całej wysokości opłaty (a nie 4 zł od osoby) z części opłaty za gospodarowanie.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia zwalnia się ww. właścicieli nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady (skorzystanie ze zwolnienia jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich ww. warunków co do rodzaju nieruchomości, posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów). Oznacza to, że bioodpady z nieruchomości objętej zwolnieniem nie będą odbierane.

Ze zwolnienia można skorzystać wypełniając nową deklarację, w druku której kwota zwolnienia została już uwzględniona. Po wyliczeniu opłaty miesięcznej np. dla 2 osób zamieszkujących wynoszącej 64 zł (2 osoby po 32 zł/osobę)  należy kwotę pomniejszyć o 4 zł. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowania odpadami od miesiąca złożenia deklaracji po uwzględnieniu zwolnienia wyniesie 60 zł.

Źródło: http://eko-przyszlosc.pl/zwolnienie-4-zl-od-calej-wysokosci-oplaty-za-kompostowanie-bioodpadow-dla-wlascicieli-domow-jednorodzinnych/