Na początku stycznia br. przy świetlicy wiejskiej w Jędrzychowicach zamontowano nowy zestaw zabawowy, który składa się z: 2 wież z dachem, zjeżdżalni z laminatu, trapu wejściowego pochyłego z poręczami, przeplotni z kratą drewnianą, przeplotni linowej, pomostu ruchomego, trapu łukowego z liną oraz liny wspinaczkowej. Elementy dostarczyła i zamontowała firma Inspiro–Art. z Obornik Śląskich.

Wartość zakupu stanowi kwotę 12 000,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Jędrzychowice.

Mamy nadzieję, że nowy element placu zabaw ucieszy najmłodszych mieszkańców Jędrzychowic i przyczyni się do częstszego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.