Miło nam Państwa poinformować, że dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach  po zakończeniu zdalnej nauki czeka niespodzianka. Podczas  zajęć z przedmiotów przyrodniczych: geografia, biologia, fizyka i chemia będą mogły korzystać z nowego sprzętu dydaktycznego.

Uczniowie szkoły na lekcjach będą korzystać z pomocy dydaktycznych między innymi takich, jak: modele narządów wewnętrznych człowieka, globusy, jezdne modele doświadczalne,  modele atomów, model silnika prądu stałego i zmiennego, monitor interaktywny Avtek,  tablice pierwiastków, model układu słonecznego, waga elektroniczna, mikroskop.

Przypominamy, że pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zakupiono ze środków pozyskanych przez Gminę Szlichtyngowa w 2020 roku z Ministerstwa Edukacji Narodowej z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 75 000,00 zł. Dostawcą sprzętu była firma EDUKARIUM z Bydgoszczy. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r.