W związku z nowelizacją  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2020, poz. 1439) oraz zmianą uchwał Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 

Zgodnie z powyższym właściciele nieruchomości, którzy mają złożone deklaracje z nieselektywną zbiórką odpadów komunalnych zobowiązani są bezzwłocznie do złożenia nowej deklaracji od stycznia 2021 r. na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Na stronie internetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” dostępne są nowe druki deklaracji: http://eko-przyszlosc.pl/.

Zmianie uległ również termin płatności za odbiór odpadów za styczeń 2021 r. na 31 stycznia 2021 r. w związku ze zmianą stawek opłat od stycznia 2021 r. (pozostałe terminy płatności za kolejne miesiące pozostają bez zmian – do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc).