Zakończony został remont posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie. Zakres wykonywanych prac obejmował: rozłożenie foli budowlanej, ułożenie dylatacji obwodowych, rozłożenie zbrojenia, wylanie betonu i jego rozciągnięcie i wyprofilowanie w poziomie, zasypanie betonu utwardzaczem, maszynowe zatarcie betonu na gładko, impregnacja posadzki oraz nacięcie dylatacji i wypełnienie masą dylatacyjną.

Nową posadzkę wykonała firma PROGRESS Cezary Wrzaskowski z Leszna.

Całkowity koszt prac wyniósł 15.000,00 zł. Remont był możliwy dzięki pozyskanej dotacji przez jednostkę OSP Wyszanów w wysokości 10.000 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników oraz dotacji Gminy Szlichtyngowa w kwocie 5.000 zł.