W dniach od 9 do 27 listopada br. wykonane zostały prace konserwacyjne cieku naturalnego – Rowu Krzyckiego w ramach zadania pn.: "Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego we Wschowie , Zadanie III – Nadzór Wodny we Wschowie Krzycki Rów w km 35+117 – 38+228, 39+228 – 58+860". Prace prowadzone były także w granicy administracyjnej Gminy Szlichtyngowa.

Zakres prac obejmował: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60%, ręczne usuwanie zatorów, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia, zbieranie śmieci z wywiezieniem.

Zadanie realizowane było przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Zielonej Górze. Wykonawcą robót była firma NOBAMO Zakład Usług Robót Ziemnych i Melioracyjnych Bartłomiej Grochowiak z siedzibą w Starej Górze.

W odbiorze przedmiotowych prac w dniu 4 grudnia br. uczestniczyła Gmina Szlichtyngowa, a zdjęcia z wykonanych robót przedstawiamy poniżej.