Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Szlichtyngowa do udziału w konkursie na „Kartkę Bożonarodzeniową”.

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej i kształtowanie postaw szacunku do tradycji oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki Bożonarodzeniowej.

Ocenie podlegać będą kartki wykonane w formacie A5 lub A4. Kartki w innych formatach nie będą oceniane. Technika wykonania prac jest dowolna.

Kartka Bożonarodzeniowa nie musi zawierać tekstu życzeń. Kartkę należy umieścić w kopercie (z dopiskiem Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową) wraz z wypełnionym oświadczeniem uczestnika konkursu. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe: od 7 do 9 lat, od 10 do 14 lat. Nagrody rzeczowe otrzymają osoby, które zajmą I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.

Wykonane prace należy składać w terminie do 18 grudnia 2020 r. do skrzynki podawczej umieszczonej przed Urzędem Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi do 23 grudnia 2020 roku. Wyniki konkursu wraz z galerią zdjęć zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Szlichtyngowa: www.szlichtyngowa.pl oraz na profilu Facebook.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

Obowiązek informacyjny

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję Panią/Pana że:

  • administratorem podanych danych jest : Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 655492327 fax. 655492341 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • z inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja i przeprowadzenie konkursu oraz promocja Gminy;
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, której dane dotyczą;
  • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
  • dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzane będą do zakończenia konkursu, natomiast dane dotyczące wizerunku przez 5 lat od zakończenia konkursu;
  • podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu jest dobrowolne ale bez ich podania nie można wziąć udziału w konkursie;
  • zgodę można wycofać w dowolnym momencie;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – w uzasadnionych prawnie przypadkach prawa do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
  • przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO.

Załącznik:

1. Regulamin Konkursu. 

2. Oświadczenie uczestnika konkursu.