Drukuj

   Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa – Jolanta Wielgus informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie gminy Szlichtyngowa”. W celu poprawy gospodarki wodnej, tj. lepszego odprowadzania wód oraz nawadniania obszarów zmeliorowanych, Gmina Szlichtyngowa przy współpracy z Powiatową Spółką Wodną we Wschowie podjęła działania polegające na konserwacji i odbudowie rowów melioracyjnych.

   Prace polegały na czyszczeniu rowów melioracyjnych wraz z przepustami oraz odcinkami zarurowanymi i obejmowały: wykoszenie porostów ze skarp rowów, wygrabienie skoszonych porostów, ręczne i mechaniczne odmulenie rowów wraz z rozplantowaniem urobku, ręcznym i mechanicznym oczyszczeniem z namułu przepustów rurowych i odcinków zarurowanych, usunięcie skoszonych porostów, a także udrożnienie zarwanych przepustów.

Wykonane zostały następujące prace:

Konserwacja rowu R-K20 – 225 m – obręb Górczyna

Konserwacja rowu R-K20 – 360 m – obręb Szlichtyngowa

Konserwacja rowu R-P – 470 m – obręb Jędrzychowice

Konserwacja rowu R-J – 900 m – obręb Zamysłów

Odbudowa rowu R-D5 – 600 m – obręb Gola

Odbudowa rowu R-E – 250 m – obręb Gola

   Dzięki podjętym działaniom odnowiono ponad 2,8 km rowów. Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła 22.437,00 zł, w tym 10.000,00 zł z dotacji udzielonej, przez Gminę Szlichtyngowa, Powiatowej Spółce Wodnej we Wschowie.