Drukuj

Informujemy, że Gmina Szlichtyngowa otrzyma kwotę 26.500 zł subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup przez nauczycieli sprzętu pomocnego w prowadzeniu zajęć w trybie nauki zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczyciel prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.  

Otrzymana pomoc z pewnością przyda się nauczycielom a zakupiony sprzęt pozwoli w najbardziej skuteczny sposób prowadzić nauczanie zdalne.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/