• W listopadzie br. zakończyły się prace remontowe w świetlicy w Zamysłowie. Wymieniono drzwi między salą a korytarzem (demontaż, montaż, obróbka). Zakres robót obejmował: demontaż starych oraz montaż nowych drzwi między salą a korytarzem wewnątrz świetlicy, pomalowanie ściany wokół drzwi oraz uzupełnienie płytek w korytarzu. Ponadto dokonano wymiany pękniętych płytek przed wejściem do świetlicy oraz naprawy opierzenia kominów dymnych i wentylacyjnych. Prace były finansowane z funduszu sołeckiego wsi Zamysłów oraz środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej.
  • Ponadto ze środków funduszu sołeckiego do świetlicy w Zamysłowie zakupiono zmywarkę uniwersalną z dozownikiem płynu myjącego, koszem, podstawą do zmywarek oraz płynami do mycia i nabłyszczania.
  • W świetlicy w Nowych Drzewcach dokonano wymiany okien w liczbie 3 szt. Stare, drewniane okna zastąpiono nowoczesnymi oknami o kolorze złoty dąb z wywietrznikami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Znacznej poprawie uległa izolacja cieplna i dźwiękowa budynku. Wymiana okien finansowana była z funduszu sołeckiego sołectwa Nowe i Małe Drzewce.
  • Również z funduszu sołeckiego wsi Nowe i Małe Drzewce zakupiono komplet mebli kuchennych, zmywarkę pod zabudowę oraz zlewozmywak do świetlicy w Małych Drzewcach. Już wkrótce meble zostaną zmontowane i będą służyć mieszkańcom Małych Drzewiec.
  • Wszystkie budynki świetlic w naszej gminie zostały oznaczone nowymi tablicami. Na tablicy widnieje napis „Gmina Szlichtyngowa” z herbem Szlichtyngowy oraz nazwa odpowiedniej świetlicy.

Dzięki wszystkim wykonanym pracom znacznej poprawie uległa estetyka budynków świetlic, a nowe wyposażenie służyć będzie Naszym Mieszkańcom podczas organizacji spotkań i uroczystości okolicznościowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus

GALERIA