Rada Miejska Szlichtyngowa podczas sesji dnia 25 listopada 2020 r. przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Nowego Szpitala we Wschowie Sp. z o.o.”.

Przez Gminę Szlichtyngowa udzielone będzie wsparcie w kwocie 12.000,00 zł na zakup potrzebnego urządzenia medycznego, jakim jest analizator parametrów krytycznych.

Analizator jest niezwykle przydatnym, ratującym wręcz życie sprzętem używanym w szpitalach w ostrych przypadkach, gdyż pozwala błyskawicznie sprawdzić część kluczowych parametrów, pomaga postawić właściwą diagnozę i wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Wykorzystywany będzie przez pracowników szpitala w codziennej pracy i pomocny będzie zwłaszcza w dobie walki z pandemią koronawirusa.  Służyć będzie Mieszkańcom Powiatu Wschowskiego, w tym także Mieszkańcom Gminy Szlichtyngowa.