Drukuj

Dnia 25 listopada br. w Sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie odbyła się XX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Obrady XX Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Anna Zalewska.

Radni wysłuchali sprawozdania przedstawionego przez Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantę Wielgus z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa w roku 2020, które przedstawiła Dyrektor Anna Neć.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

 

Załączniki:

  1. XX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa – retransmisja.
  2. Uchwały XX Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.