Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus informuje, że w roku bieżącym kolejna inwestycja tworzona z myślą o bezpieczeństwie i komforcie życia mieszkańców została zrealizowana przez Gminę Szlichtyngowa.

Na ulicy Dworcowej w Szlichtyngowie, wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych wybudowane zostało oświetlenie uliczne. Zakres inwestycji obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, budowę szafki oświetlenia ulicznego i podziemnej linii kablowej o długości 410 m oraz montaż 10 słupów oświetleniowych z oprawami ledowymi Philips BGP282 LED109-4S/740 DM11 o mocy 67W każda. Zastosowane zostały słupy firmy Elmonter o wysokości 8 m posadowione na betonowym fundamencie, a długość wysięgników wynosi 1,5m.

Na zlecenie Gminy Szlichtyngowa zadanie to zrealizowała firma ENEA Oświetlenie Kościan. Zostało ono wykonane ze środków budżetu gminy a jego wartość to kwota prawie 100 tys. zł.

Nowe oświetlenie zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi.

Dzięki tej inwestycji doświetlono drogę, gdzie dotychczas tych lamp brakowało a były bardzo potrzebne. Jest to kolejny już etap działań w zakresie poprawy infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Szlichtyngowa.

Przypomnieć należy, że zarówno w roku ubiegłym, jak i bieżącym zrealizowano zadania polegające na dowieszeniu opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych oraz zamontowano lampy solarne w miejscowościach naszej gminy, mając na względzie bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Także w projekcie budżetu na rok 2021 ujęto środki na inwestycje w zakresie infrastruktury oświetleniowej.

GALERIA