Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus złożyła dziś najlepsze życzenia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Podczas wizyty Burmistrz podziękowała wszystkim pracownikom za sumienne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków oraz za niesienie pomocy potrzebującym, zainteresowanie drugim człowiekiem oraz zaangażowanie i troskę. Podkreśliła, że praca w OPS jest trudna i wymaga wielu umiejętności i poświęceń. Aby udzielić właściwej pomocy trzeba umieć dostrzec drugiego człowieka wraz z jego problemami, a jednocześnie posługiwać się obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, wykazując się przy tym nie lada wyczuciem i empatią.

Do podziękowań, dołączyła życzenia, aby każdy dzień przynosił poczucie spełnienia, a także zadowolenia i daleko idącej satysfakcji z pracy wręczając symboliczny bukiet kwiatów i słodki upominek.

Dzień Pracownika Socjalnego – obchodzony jest 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.

GALERIA