Gmina Szlichtyngowa otrzymała bezpłatnie planszowe gry edukacyjne „Piramida Zdrowia”. Gry są wsparciem realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, które polega na przygotowaniu materiałów edukacyjnych dotyczących edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży. W szkołach podstawowych zostaną wprowadzone zajęcia o zdrowiu, które będą realizowane np. w ramach godzin wychowawczych. Gra „Piramida Zdrowia” będzie właśnie wykorzystywana podczas lekcji o zdrowiu.

Otrzymaliśmy pięć sztuk gry, które zgodnie z wykazem Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zostaną przekazane do naszych szkół:

- Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach – 1 sztuka,

- Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach – 1 sztuka,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej – 3 sztuki.