Z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie ogłosiło konkurs plastycznym on-line, który skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. W konkursie tym z powodzeniem udział wzięli uczniowie ze szkół z terenu Gminy Szlichtyngowa znajdując się w gronie laureatów.

W I kategorii wiekowej wyróżnienie zdobyła Lena Jancz ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach. W II grupie wiekowej III miejsce zdobyła Amelia Piwowar, wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Szpatowicz i Filip Skorupiński - uczniowie Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach.

Konkurs miał na celu: popularyzację wiedzy o odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

Gratulacje i podziękowania składamy wszystkim uczniom za przygotowanie prac w tym konkursie oraz za wspaniałe reprezentowanie Naszych szkół oraz Gminy Szlichtyngowa.

Źródło: zw.pl