Przypominamy, że terminy płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, mija dnia 15 listopada br.

- Podatek należy zapłacić zgodnie z kwotą wskazaną dla danego terminu płatności w decyzji podatkowej.

- Zaleca się dokonywanie wpłaty podatku w formie elektronicznej bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na nr 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015.

- Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną i wprowadzone ograniczenia nie będzie poboru podatków IV raty  przez inkasentów, którymi na terenie naszej gminy są sołtysi.

- Płacąc podatek ze swojego konta bankowego w treści przelewu należy wpisać numer  decyzji podatkowej.

!!!! Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne zwracamy się z prośbą  do młodych osób, aby  wyręczyły swoich  rodziców, dziadków  w obowiązku zapłaty podatku. Aby uchronić osoby starsze przed niepotrzebnym wyjściem z domu można zapłacić za nich podatek ze swojego konta bankowego podając w treści przelewu: imię i nazwisko osoby za którą płacimy, numer decyzji podatkowej.

!!! Ponadto informujemy, że istnieje również możliwość zapłaty ze swojego konta podatku za sąsiada (do kwoty 1 000,00 zł).  W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby za którą płacimy, numer decyzji podatkowej.

W wyjątkowej sytuacji, z zachowaniem reżimu sanitarnego, będzie możliwość dokonania opłaty podatków  w kasie Urzędu w dniach:

12  listopada w godz.   800  do  1000 

13  listopada w godz.   800  do  1000 

16  listopada w godz. 1200  do  1400