Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że zakończone zostało zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2020 r.”.

Przedmiotowe zadanie polegało na zbiórce odpadów pochodzących z działalności rolniczej w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

W wyniku realizacji zadania 8 wnioskodawców zdeponowało prawie 10 ton odpadów z tworzyw sztucznych.

Wykonawcą zadania była Firma Kowalski Sławomir Kowalski, Nietążkowo, ul. Arciszewskich 22, 64-030 Oddział we Wschowie, ul. Kolejowa 1, 67-400 Wschowa. Wartość zadania wyniosła 6972 zł.

Zadanie było zrealizowane w związku z uzyskaniem przez Gminę Szlichtyngowa dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 1331/2020/04/OZ-UP-go/D z dnia 26 czerwca 2020 r. pokrywającej 100% kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia.