W październiku br. Gmina Szlichtyngowa dokonała zakupu i zleciła montaż dwóch ławek, kosza na śmieci oraz stojaka na rowery na placu zabaw w miejscowości Stare Drzewce. Dostawcą była firma REKORD z Konstantynowa Łódzkiego. Wartość zadania wyniosła 1 817,94 zł. Natomiast  w miejscowości Górczyna zakupiono i zamontowano piłkochwyt. Wykonawcą była firma ROMI Sport z Dąbrówki, która zrealizowała zadanie za kwotę 4 734,96 zł .

Powyższe zadania zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Stare Drzewce i Górczyna.

Ponadto, na prośbę mieszkańców, w Parku Górczyńskim przy ścieżce ustawiono dwie ławki. Wartość zakupu to kwota 954,48 zł, która została pokryta z budżetu gminy.

GALERIA