W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego ponad 23 tys. znajduje się w województwie lubuskim. Udział w badaniu jest obowiązkowy dla  wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych (zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej), którzy 1 czerwca br. prowadzili działalność rolniczą.

Spis to nie tylko obowiązek ale również szansa na atrakcyjne nagrody

Główny Urząd Statystyczny, aby zachęcić rolników do wzięcia udziału w Powszechnym Spisie Rolnym,  zorganizował loterię spisową. Wśród nagród jest ponad 500 laptopów, tabletów oraz dysków przenośnych. W loterii mogą wziąć wszystkie osoby, które spisały się poprzez interaktywną aplikację dostępną na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Po dokonaniu samospisu uczestnik otrzymuje unikatowy kod, który należy zarejestrować w formularzu na stronie loterii. Losowania nagród odbędą się 20 października, 3 listopada i 23 listopada, a ich transmisję będzie można obejrzeć na żywo na kanałach społecznościowych Głównego Urzędu Statystycznego.

Nagrody i upominki za udział w spisie przygotował również Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, który prowadzi szereg działań informacyjno-promocyjnych na terenie województwa lubuskiego.

Na antenie Radia Zachód zostały przeprowadzone już dwie edycje konkursu „Policzmy się jak na rolników przystało”, a kolejna planowana jest na początek listopada br. W konkursie wystarczy odpowiedzieć na krótkie pytanie związane z rolnictwem aby zostać laureatem dnia, otrzymać nagrodę oraz zakwalifikować się do finału tygodnia i walczyć o cenne nagrody główne.

Urząd Statystyczny zachęca mieszkańców województwa do udziału w samospisie internetowym poprzez konkurs pn. „Gminne zawody „piłkarskie”. Tym razem nagrody otrzymają gminy, w których odsetek gospodarstw rolnych spisanych metodą samospisu jest najwyższy. Do wygrania zestawy piłek do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, które przeznaczone są dla szkół zlokalizowanych na terenie zwycięskich gmin.

Kolejny duży konkurs Urząd Statystyczny w Zielonej Górze skierował do placówek wychowania przedszkolnego z województwa lubuskiego. Konkurs pt. „Praca rolnika oczami dzieci” polega na wykonaniu przez wychowanków przedszkola wspólnej pracy plastycznej, która związana jest z tematyką rolnictwa. Dzieci mogą wykonać prace dowolną techniką plastyczną i z wykorzystaniem dowolnych materiałów. Do wygrania są atrakcyjne nagrody przeznaczone dla placówek wychowania przedszkolnego. Dodatkowo przewidziane są niespodzianki dla dzieci ze zwycięskiego przedszkola. Konkurs trwa do 1 listopada br.

Do konkursu zaprasza również „Gazeta Lubuska”, która wraz z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze organizuje konkurs fotograficzny pt.: „Liczy się rolnictwo – lubuska wieś w obiektywie”. Konkurs rozpocznie się 20 października i potrwa do 9 listopada. Poza ukazaniem piękna wiejskich zakątków, konkurs wypełnia także ważną społecznie misję, jaką jest poszerzanie wiedzy na temat Powszechnego Spisu Rolnego, realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Zasady zabawy są proste: należy uwiecznić na fotografii lubuską wieś, np. krajobraz, prace polowe, zwierzęta gospodarskie czy wiejskie zabudowania. Następnie udostępnić zdjęcie na fanpage ’u „Gazety Lubuskiej”, dodając informację, gdzie zdjęcie zostało wykonane. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Spis to także szansa na promocję swojego gospodarstwa!

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze podjął się m.in. realizacji cyklu filmów pn. „Spisz się z Angelą”. Cykl ma na celu przybliżenie mieszkańcom województwa specyfiki pracy w rolnictwie, zaprezentowanie gospodarstw rolnych w województwie i profilu ich działalności. Filmy zrealizowane w gospodarstwach rolnych są następnie publikowane na profilu Urzędu Statystycznego na Facebooku i promowane m.in. z pomocą gminnych biur spisowych w całym województwie.

W jaki sposób się spisać?

Obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy, którego można dokonać za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Można to zrobić w dogodnym dla siebie czasie i odpowiednio się do tego zadania przygotować. Formularz jest prosty i przyjazny dla rolnika, a aplikacja spisowa jest dostosowana do różnych typów urządzeń, również do tabletów i telefonów komórkowych.

Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99). W każdym województwie w Gminnych Biurach Spisowych i Urzędzie Statystycznym można również dokonać samopisu internetowego, korzystając z przygotowanych do tego specjalnych stanowisk komputerowych.

Od 16 września z rolnikami mogą kontaktować się telefoniczni rachmistrzowie spisowi. Wykaz numerów telefonów, z których realizowane są wywiady telefoniczne z respondentami w ramach PSR 2020, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze https://zielonagora.stat.gov.pl/. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz, rolnik ma obowiązek udzielić mu wyczerpujących i zgodnych ze stanem faktycznym odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą realizowane jest z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe. Identyfikator poza danymi personalnymi  zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 oraz w aplikacji dostępnej na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem lub  objęty jest kwarantanną czy izolacją domową rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

Czy dane przekazane w spisie są bezpieczne?

Spis Rolny, tak jak wszystkie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania statystyczne, realizowany jest z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze