Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 4 października br. odbyło się szkolenie i prezentacja sprzętu, zakupionego w roku bieżącym przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Szlichtyngowa i   Wyszanów.

W szkoleniu wzięli udział druhowie obu jednostek OSP oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Szlichtyngowa.

Strażacy z OSP Szlichtyngowa zaprezentowali  nowo zakupionego sprzętu tj. bosak dielektryczny, nożyce dielektryczne, wentylator oddymiający oraz podpory stabilizujące, natomiast strażacy z OSP Wyszanów zaprezentowali sprzęt tj. bosak dielektryczny, nożyce dielektryczne, dwa opryskiwacze plecakowe, detektor prądu przemiennego, detektor wielogazowy, przecinarka do stali i betonu oraz piłę techniczną.

Zakup nowoczesnego sprzętu był możliwy dzięki pozyskaniu przez OSP Szlichtyngowa i OSP Wyszanów dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie po 25.000 zł każda jednostka, w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie pod nazwą „Uzupełnienie braków w wyposażeniu osobistym czynnych strażaków OSP”, tzw. Mały Strażak.

Pozyskanie nowego sprzętu przyczyni się do zwiększenia gotowości bojowej jednostek OSP Szlichtyngowa i OSP Wyszanów, a tym samym zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego.