Informujemy, że zakończone zostały prace polegające na remoncie podjazdu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli. Była to kontynuacja prac rozpoczętych w roku ubiegłym. W tym roku wykonano prace polegające na skuciu starego podjazdu betonowego oraz ułożeniu na podsypce nowych płyt betonowych typu „jumbo”, które wypełnione zostały kruszywem.

Wykonawcą prac był Zakład Ciesielsko – Transportowy z Wijewa.

Remont podjazdu był możliwy dzięki pozyskaniu przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 7.000,00 zł oraz przy wsparciu Gminy Szlichtyngowa w kwocie 2.000,00 zł.

Nowy podjazd umożliwi szybszy wyjazd strażaków do akcji, a co za tym idzie zaoszczędzenie kilku minut, które podczas nagłego zdarzenia mogą okazać się kluczowe dla podjęcia szybkich działań ratowniczych.