Szanowni Rolnicy!

Informujemy, że wyznaczono termin odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Odpady będzie można deponować w środę, 14 października 2020 r. w godz. 8.00-16.00 na terenie Firmy Kowalski, Wschowa ul. Kolejowa 1. Przypominamy, że odpady muszą być dowiezione przez rolników we własnym zakresie i na własny koszt.

WAŻNE! Odpady musza być posortowanie zgodnie z rodzajami podanymi w zgłoszeniu. Odpady muszą być oczyszczone z błota i ziemi.

Wszyscy zainteresowani rolnicy, którzy deklarowali udział w przedsięwzięciu w momencie dostarczenia odpadów będą zobowiązani okazać dowód tożsamości.

Ponadto, wszyscy rolnicy ustawowo zobowiązani do wpisu w rejestrze BDO (tj. powyżej 75 ha) zobligowani są do wygenerowania w systemie karty przekazania odpadów na kod 15 01 02 wraz z orientacyjną wagą wyrażoną w tonach.

UWAGA ! Jeśli w wyznaczonym terminie złożono wpis do BDO ale jeszcze go nie uzyskano – w dniu odbioru należy mieć ze sobą  prawidłowo wypełniony aktualny wzór KPO w 2 egzemplarzach.

W razie problemów lub niejasności dotyczących odbioru należy kontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy w Szlichtyngowej – tel. 65 54 92 327 lub Firmą Kowalski, tel. 607 458 209.

Zadanie będzie realizowane dzięki wsparciu finansowemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do unieszkodliwienia zaplanowano usunięcie około 17 ton odpadów.