Rozpoczął się remont ulicy Pułaskiego w Szlichtyngowej. Pierwszym etapem remontu jest wymiana kanalizacji deszczowej. W pasie drogowym lokalizowane są 3 studnie kanalizacyjne betonowe. Trwają również prace polegające na wymianie kanału deszczowego. Po zakończeniu prac związanych z remontem kanalizacji deszczowej, prowadzone będą prace ziemne w związku z wymianą sieci wodociągowej.