W miesiącu wrześniu, wzorem lat ubiegłych, dzieci i młodzież z naszych szkół: Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej włączyły się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”.

W ramach akcji w szkołach odbyły się pogadanki na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu. Uczniowie wykonali także prace plastyczne i plakaty w tematyce ochrony środowiska.

Następnie nasi uczniowie wyposażeni w jednorazowe rękawiczki oraz worki na śmieci udali się w teren, aby posprzątać najbliższą okolicę.

Wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy za aktywny udział i piękną postawę świadomości ekologicznej.

GALERIA