Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych ustalonym przez Związek Międzygminny „Eko-przyszłość” w Nowej Soli, dnia 2 października 2020 r. będzie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych dla II obszaru – Gmina Szlichtyngowa (rejon 5a, 5b i 5e). Odpady należy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godz. 6.00 rano lub w dniu poprzedzającym wywóz.

Zbiórka prowadzona jest w celu umożliwienia właścicielom nieruchomości pozbycia się odpadów, których gabaryty nie pozwalają na włożenie ich do pojemników lub są to odpady niebezpieczne i nie można ich wrzucić do pojemnika na odpady komunalne.

Każdy właściciel nieruchomości, który chce się pozbyć takich odpadów powinien wystawić je przed nieruchomość tak, aby operator mógł te odpady zabrać. Dojazd do tego miejsca musi być swobodny, aby pracownicy firm mogli podjechać samochodem ciężarowym bezpośrednio do miejsca, gdzie złożone są odpady.

Odpady wielkogabarytowe (m.in. pralki, lodówki, tapczany, telewizory, wersalki, opony, meble) wystawiane są bez umieszczania ich w workach; natomiast pozostałe należy posegregować wg następujących grup:

1. Chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,

2. Zużyte baterie i akumulatory, drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

3. Inny sprzęt będący na wyposażeniu gospodarstw domowych,

4. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ilości do 100 kg od nieruchomości,

5. Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach (należy włożyć je do przezroczystych worków zakupionych we własnym zakresie tak aby możliwa była identyfikacja ich zawartości)

Każda z wyżej wymienionych grup musi być zbierana oddzielnie. W przypadku nieruchomości wielolokalowych (bloki, kamienice) odpady wielkogabarytowe należy pozostawić przy zasieku lub w miejscu ustawienia pojemników do zbiórki odpadów komunalnych).

 

Link 1 – Harmonogram odbioru odpadów - http://skwschowa.pl/index.php/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-2019-r/

Link 2 – Zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych - http://eko-przyszlosc.pl/odbior-odpadow/gabaryty/