Miło nam poinformować, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli w roku bieżącym wzbogaciła się o 7 kompletów ubrań specjalnych bojowych typu Texport Basic Polen Gold.

Zakup ubrań specjalnych był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 25.000,00 zł w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie pod nazwą „Uzupełnienie braków w wyposażeniu osobistym czynnych strażaków OSP”, tzw. Mały Strażak.

Pozyskanie nowego wyposażenia ochrony osobistej przyczyni się do zwiększenia gotowości bojowej OSP Gola, a tym samym zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego.