Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, iż zgodnie z przepisami § 13x rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.poz. 187, z późn.zm.)

wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy

producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji

do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.

Jednocześnie mając na względzie, iż rok 2020 jest pierwszym rokiem funkcjonowania aplikacji, trwają prace legislacyjne mające na celu wydłużenie w 2020 roku terminu składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy do dnia 30 listopada br.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2.