Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że wniosek złożony dnia 29 lipca 2020 r. przez Gminę Szlichtyngowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w naborze z zakresu kultury fizycznej i turystki – nawadnianie boisk piłkarskich w formie dotacji celowej, został rozpatrzony pozytywnie. Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowane w kwocie 12.000,00 zł.

W ramach pozyskanych środków zakupiony zostanie zestaw do nawadniania boiska sportowego w Szlichtyngowie, na którym odbywają się rozgrywki i treningi piłkarzy, zarówno tych starszych, jak i tych młodszych z Miejskiego Klubu Sportowego „Orzeł” Szlichtyngowa. W skład zestawu wchodzić będą: dwa samojezdne wózki deszczujące, 2 kpl. węży o długości 100 m oraz 2 wózki na węże.

Całkowita wartość realizowanego zadania to kwota 16.000,00 zł.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do podlewania murawy boiska, na której wiosną tego roku na zlecenie Gminy Szlichtyngowa, wykonana została gruntowna renowacja.

Gorące podziękowania składamy Pani Małgorzacie Gośniowskiej-Kola, naszej radnej Sejmiku Województwa Lubuskiego za pomoc i udzielone wsparcie w pozyskaniu dotacji na nawadnianie boiska sportowego w Szlichtyngowie.