Dziś Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus spotkała się z Wojewodą Lubuskim Panem Władysławem Dajczakiem odbywającym wizytę w Powiecie Wschowskim na zaproszenie Starosty Pana Andrzeja Bielawskiego.

Tematem rozmowy p. Burmistrz z p. Wojewodą oraz p. Starostą Wschowskim były kwestie związane z aplikowaniem o dofinansowanie z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, informacja na temat funkcjonowania Klubu Senior+ w Szlichtyngowej, przygotowanie placówek oświatowych i ich funkcjonowanie w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem oraz problem szkód wyrządzanych w rolnictwie przez zwierzynę łowną.

Pan Wojewoda poinformował, że w naborach do Funduszu Dróg Samorządowych złożono 10 wniosków przez Powiat Wschowski i gminy z terenu Powiatu Wschowskiego, podkreślając to, że dotyczą one ważnych inwestycji lokalnych w zakresie remontów dróg.