BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus informuje, że w dniu 9 września br. przekazano Wykonawcy plac budowy w związku z remontem ulicy Pułaskiego w Szlichtyngowej w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie z harmonogramem prac, w I etapie wykonany zostanie remont ul. Pułaskiego – zakres prac to wymiana sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni drogi i chodników. W związku z remontem konieczne jest wyłączenie ulicy Pułaskiego z ruchu na czas prowadzenia robót. Konieczne też będą czasowe wyłączenia dostawy wody. Planuje się wejście z robotami na plac budowy 21. września br. Mieszkańców ul. Pułaskiego prosimy o przestawienie pojazdów na czas robót i o cierpliwość, w związku z utrudnieniami związanymi z remontem. Wykonawcą prac remontowych jest firma BRUKPOL s.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich.

O kolejnych etapach realizacji ww. prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

Na realizację tego zadania Gmina Szlichtyngowa otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  1 332 368 zł.