Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na uczniów Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach czekała miła niespodzianka – wyremontowane pomieszczenia Biblioteki znajdującej się przy szkole.

Prace remontowe prowadzone były w okresie wakacyjnym. W ramach zadania wymieniona została instalacja elektryczna, położono przedścianki z regipsów, ułożono nowe podłogi z paneli i płytek, wyremontowano toalety oraz pomalowano wszystkie pomieszczenia.

Jedno z pomieszczeń służy już najmłodszym uczniom z klasy „0” Szkoły Podstawowej, dla których przygotowano przytulne miejsce do osiągania sukcesów w nauce. W drugim pomieszczeniu zgodnie z pierwotnym przeznaczaniem znajduje się Biblioteka, która służy zarówno uczniom jak i mieszkańcom.

Wykonawcą prac była firma „TOM-PEX” Tomasz Słodyka z Konradowa we współpracy z elektrykiem p. Dariuszem Markiewiczem. Całkowita wartość zadania wyniosła 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie szkoły na 2020 rok.

 

GALERIA