Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty.

 

       Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice po raz kolejny podejmą trud kształtowania charakterów, wzbogacania wiedzy oraz rozwijania umiejętności, a pracownicy oświaty tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy. Po wakacyjnym odpoczynku w nowy rok szkolny wchodzimy z nadziejami, marzeniami, planami.

       W naszych szkołach będzie uczyć się 535 uczniów. W Zespole Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej do szkoły podstawowej będzie uczęszczało 240 uczniów, a 89 dzieci do przedszkola. W Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach 14 przedszkolaków i 98 uczniów szkoły podstawowej. W Jędrzychowicach w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym rozpoczęło naukę 25 dzieci a w szkole podstawowej 69 uczniów.

      W związku z pandemią Covid-19 ten rok szkolny będzie inny niż wszystkie dotychczas, wprowadzono wiele zmian, organizacja pracy szkół będzie wyzwaniem zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i rodziców. Musimy zmierzyć się z tą nową sytuacją wspólnie, współpracując i wspierając się nawzajem, pamiętając że priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci.

       W tym ważnym dniu rozpoczynających się zajęć w roku szkolnym 2020/2021, pragnę złożyć dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkół i przedszkoli, serdeczne życzenia. Życzę, aby ten rok był dla Was dobry, bezpieczny, byście realizowali swe pasje i marzenia oraz by zarówno zdobywanie wiedzy, jak i jej nauczanie dawało Wam dużą satysfakcję.

Burmistrz Miasta i Gminy

Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus