Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie przypomina o konieczności zgłaszania podejrzeń wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych. Jest to bardzo istotne ze względu na to, że inspekcja weterynaryjna prowadzi nadzór bierny, obejmujący badania zwierząt podejrzanych o wściekliznę, czyli tzw. zwierząt wskaźnikowych, pozwala na wczesne wykrycie choroby i wdrożenie stosownych środków w celu jej eliminacji.

Wścieklizna jest jedną z najbardziej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Jest to wirusowa choroba zakaźna dotykająca centralny układ nerwowy, wrażliwe na nią są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie.  Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie jest możliwe również m.in. drogą aerogenną, dospojówkową lub poprzez transplantację narządów. W Polsce rezerwuarem wścieklizny jest lis rudy.

Co zrobić w przypadku ugryzienia człowieka przez dzikie lub domowe zwierzę?

Ważne jest aby jak najszybciej dokładnie przemyć wodą i mydłem ranę lub powierzchnię narażoną na kontakt ze zwierzęciem i skontaktować się z lekarzem medycyny. Każde ugryzienie człowieka przez dzikie zwierzę lub wzbudzające podejrzenie pogryzienie przez zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia. Zdarzenie powinno zostać zgłoszone powiatowemu lekarzowi weterynarii. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z podejrzanym zwierzęciem i nie dotykać zwłok zwierząt podejrzanych.

W celu zabezpieczenia przed chorobą zwierzęta powinny być szczepione. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlegają psy powyżej trzeciego miesiąca życia. Na obszarach występowania wścieklizny zalecane są również szczepienia kotów, a także zwierząt gospodarskich, jeśli mogą mieć one kontakt z dzikimi zwierzętami, takimi jak: lis, jenot, kuna itp.