Dożynki w naszej gminie to uroczystość o wieloletniej tradycji. Kontynuowanie tradycji i podtrzymywanie w społeczeństwie ducha obrzędu dożynkowego zasługuje na aprobatę i uznanie. Święto Plonów to dla rolników czas symboliczny, czas podsumowań efektów wielomiesięcznej wytężonej pracy. To wyjątkowy dzień, w którym rolnicy dzielą się z innymi swoją radością z pomyślnego zakończenia żniw i zebranych plonów.

     Niestety, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzonym reżimem sanitarnym dotyczącym zakazu gromadzenia się i organizacji uroczystości powyżej określonej liczby osób, w tym roku obchody święta plonów w gminie ograniczone były do organizacji mszy św. dziękczynnej za tegoroczne plony ziemi szlichtyngowskiej

    Msza św. dziękczynna odbyła się w dniu 22 sierpnia 2020 r. o godz. 18:30 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Goli. Msza była celebrowana przez księdza proboszcza Leszka Okpisza. Muzyczną oprawę mszy św. zapewnił chór „Lutnia” z Siedlnicy.

      Na początku mszy św. Starostowie Dożynek: pani Barbara Bielewicz oraz pan Zdzisław Masternak wnieśli chleb dożynkowy, a sołectwo Gola wieniec dożynkowy. Wieniec wykonany jest z tegorocznych kłosów, przekazanych przez wszystkich sołtysów gminy Szlichtyngowa. Reprezentuje więc plony zebrane z pół całej ziemi szlichtyngowskiej.

        Podczas mszy św. sołtysi wszystkich sołectw ofiarowali dary ołtarza: warzywa, nabiał, owoce, wino, pieczywo, miód, truskawki, drób, pieczarki, grzyby, ryby i wędliny. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Jolanta Wielgus ofiarowała wino mszalne, winogrona oraz olej do świec.

       Tuż po zakończeniu mszy św. uczestnicy zebrali się obok kościoła na uroczystości wręczenia i podzielenia chleba. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu dostojnych gości m.in.: radna Sejmiku Województwa Lubuskiego i Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pani Małgorzata Gośniowska-Kola, Starosta Wschowski pan Andrzej Bielawski, Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego pani Jolanta Denesiuk, radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa na czele z Przewodniczącą Rady panią Anną Zalewską oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

     „Gospodarzu, przyjmij ten pachnący bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Jest on owocem naszej ciężkiej pracy, dlatego też, z wielkim szacunkiem przekazujemy go na Twoje ręce. Proszę dziel nim sprawiedliwie, aby go nikomu na polskich stołach nie zabrakło” - takimi słowami starostowie dożynek wręczyli chleby z tegorocznych Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Jolancie Wielgus.

     Pani Burmistrz Jolanta Wielgus w swoim wystąpieniu przywitała gości i mieszkańców. Podziękowała wszystkim rolnikom, sadownikom i działkowcom za całoroczny trud: „Dzisiaj mam okazję podziękować Wam za Wasz wielki trud, wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładacie tworząc plon, bo mimo tak trudnego roku, mimo złej pogody jaka dotknęła pola, włożyliście swój trud aby zebrać ziarno, włożyliście swój wysiłek, aby nie zabrakło chleba na polskim stole”.

       Pani Burmistrz wręczyła Chórowi Lutnia oraz dzieciom niosącym chleb słodkie upominki. Następnie wszyscy uczestnicy podzielili się chlebem dożynkowym.

     Dziękujemy wszystkim sołtysom, przedstawicielom rad sołeckich, przybyłym rolnikom, mieszkańcom i zaproszonym gościom za udział we mszy św. dziękczynnej. Dziękujemy wszystkim delegacjom naszych sołectw za obecność i przygotowanie darów ołtarza, księdzu proboszczowi Leszkowi Okpiszowi za odprawienie mszy świętej i słowo boże. Dziękujemy sołtys wsi Gola pani Magdalenie Bielewicz i całej radzie sołeckiej Gola, radnej wsi Gola pani Annie Zalewskiej i strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli za przygotowanie uroczystości. Gorące podziękowania składamy starościnie dożynek Pani Barbarze Bielewicz i staroście dożynek Panu Zdzisławowi Masternakowi, za to że z radością przyjęli na siebie obowiązki starostów.

      Już dziś zapraszamy na uroczyste obchody Święta Plonów w 2021 roku, które mamy nadzieję zorganizować zgodnie z planem.

 

GALERIA