W dniu wczorajszym tj. 20 sierpnia 2020 r. w miejscowości Górczyna odbyło się Zebranie Wyborcze zwołane w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej tej miejscowości w kadencji 2019 - 2023. Na stanowisko Sołtysa Sołectwa Górczyna wybrana została Pani Justyna Sówka.

 

Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:

1. Agnieszka Michalska – Przewodnicząca

2. Kazimierz Sówka – Zastępca Sołtysa

3. Justyna Michalak

4. Gabriela Michalak

 

Nowo wybranemu Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej życzymy wytrwałości oraz skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.