Trwają prace polegające na realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2020 r.”. Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z terenu 41 nieruchomości.

Prace będą polegały na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie Gminy w przewidywanej ilości ok. 13 Mg oraz zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu tych wyrobów w szacunkowej ilości ok. 3 Mg. Odpady zawierające azbest zebrane z terenu Gminy będą przetransportowane na specjalne składowisko, na którym zostaną zutylizowane.

 

Szacunkowa wartość zadania to 10.800,00 zł brutto.

Wykonawcą zadania jest firma 7A Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Władysław Bakinowski, ul Różana 11, Obora.

Zadanie jest realizowane w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do realizacji w 2020 r. Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019 –2023. Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest możliwe dzięki uzyskaniu zapewnienia przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 3 marca 2020 r., znak: WEI-EI-410.3.2020, o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości gwarantującej wypłatę do 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę na realizację zadania. Pozostałe 30% kosztów będzie finansowane ze środków budżetu Gminy.