Dnia 15 sierpnia 2020 r. w Święto Wniebowzięcia NMP, w setną rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz w roku setnych urodzin Naszego Wielkiego Rodaka Papieża św. Jana Pawła II została odprawiona Msza św. dziękczynna połączona z odsłonięciem i poświęceniem pomnika św. Jana Pawła II, który stanął na placu kościelnym. Było to wielkie wydarzenie dla wiernych szlichtyngowskiej parafii, jak i całej lokalnej społeczności, którzy licznie wzięli udział w uroczystości.

Papież na pomniku przedstawiony jest w geście błogosławieństwa, którego jakby udziela mieszkańcom, w drugim ręku natomiast trzyma pastorał papieski, czyli ferulę. Na cokole pomnika umieszczono napisy:

  • słowa św. Jana Pawła II „Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas”.
  • oraz słowa wdzięczności Mieszkańców: ŚWIĘTY JANIE PAWLE II , NAJWIĘKSZY Z POLAKÓW, W DZIEJACH NASZEJ OJCZYZNY, PAPIEŻU PRZEŁOMÓW, RODZINY I MIŁOSIERDZIA, W 100-TNĄ ROCZNICĘ URODZIN, WDZIĘCZNI PARAFIANIE”.

Kamień Węgielny wmurowano dnia 25 lipca. W skrytce znalazły się certyfikat oraz fragment skały z dróżki kalwaryjskiej, po której chodził papież Polak.

Uroczystą Mszę św. celebrował ks. Proboszcz Jan Sobolewski. We Mszy wzięły udział poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szlichtyngowej. W uroczystości udział wzięli wierni miejscowej parafii: z Dryżyny, Górczyny, Szlichtyngowy, Wyszanowa i Zamysłowa oraz przedstawiciele samorządu: Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zalewska wraz z przybyłymi radnymi oraz sołtysi: Wioleta Adamczyk z Wyszanowa, Mariusz Grochmal z Dryżyny, Wioletta Jakubiak z Zamysłowa.

Po uroczystej Mszy św. wszyscy obecni przeszli na plac kościelny, gdzie nastąpiło poświęcenie pomnika i uroczyste odsłonięcie, którego dokonali ks. Proboszcz Jan Sobolewski i Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus.

Po poświęceniu przedstawiciele społeczności gminnej: delegacja samorządowa, Koła Parafialnego Nazaret oraz wdzięczni parafianie złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapalili znicze.         

Serdeczne słowa podziękowania i wdzięczności kieruję do Proboszcza ks. Jana Sobolewskiego, inicjatora i lidera tego dzieła oraz wszystkich osób zaangażowanych w budowę pomnika św. Jana Pawła II, jego powstanie, tu na terenie miasta Szlichtyngowa, to zasługa i wysiłek wielu osób. Radość sprawia to, że jest tak wielu społeczników, na których zawsze można liczyć i dzięki którym powstają tak wielkie dzieła – mówi Burmistrz Jolanta Wielgus.

GALERIA