W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Oddziały Wojska Polskiego, które znalazły się krytycznej sytuacji, u progu spodziewanej przez wielu klęski,  zdołały odepchnąć i pokonać nacierającą Armię Czerwoną. Zwycięstwo strony polskiej w bitwie pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany rozpętania międzynarodowej rewolucji.

Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim - kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji, służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.

Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną, opracowany przy udziale szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Tadeusza Rozwadowskiego, a przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia 1920, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.

W kolejnych tygodniach siły polskie przeszły do działań pościgowych, odnosząc kolejne zwycięstwa, które przypieczętowały polskie zwycięstwo w wojnie, zagwarantowały Polsce niepodległość i umożliwiły zawarcie korzystnego dla II Rzeczypospolitej traktatu pokojowego z Rosją Sowiecką i Ukrainą, zabezpieczając wschodnie granice państwa polskiego aż do 1939 roku.

Bitwa Warszawska, określana jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata dla ówczesnej, odradzającej się po latach niewoli Polski była momentem szczególnym. W godzinie wielkiej próby cały naród stanął do walki w obronie niepodległości. Bitwa Warszawska była także szczególnym momentem dla Europy i świata.

Na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej Sejmu dnia 30 lipca 1992 r. ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego.

Źródła:

https://bitwa1920.gov.pl/pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/swiat-jaki-znamy-zawdzieczamy-bohaterom-bitwy-warszawskiej2

https://dzieje.pl/aktualnosci/bitwa-warszawska-1920-r