Lubuski Wojewódki Lekarz weterynarii z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że w związku z wystąpieniem dwóch ognisk ASF i podejrzeniem wystąpienia trzeciego ogniska ASF na terenie województwa lubuskiego należy przestrzegać zasad bioasekuracji przez hodowców świń, rolników, myśliwych, leśników i wszystkie osoby przebywające w lasach, w tym osoby zbierające runo leśne .

Przestrzegane powyższych zasad jest niezbędne ze względu na konieczność zapobiegnięcia powstaniu ewentualnych dalszych ognisk ASF u świń.

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne dotyczące ASF.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji

ZASADY BIOASEKURACJI